Projekty i dotacje

Projekt unijny

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LĘBORSKIM

Utrzymanie rezultatów projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Formularz oferty na pełnienie funkcji koordynatora do spraw wsparcia organizacyjnego projektu

Dotacje

FUNDUSZE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Tytuł zadania: Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach, powiat lęborski, gmina Nowa Wieś Lęborska – etap: stan surowy otwarty – budowa ścian poddasza, ścianek działowych i wykonanie pokrycia dachu

W ramach zadania publicznego nastąpiło wykonanie 1000m2 ścianek działowych parteru, 506,63 m2 ścian poddasza, wykonanie konstrukcji dachu, deskowanie dachu i pokrycie całości dachu papą izolacyjną (łączna powierzchnia dachu = 1730,70m2) według harmonogramu prac opracowanego na podstawie projektu architektonicznego. Rezultatem trwałym zadania jest budynek hospicjum stacjonarnego w stanie surowym otwartym (do momentu zadaszenia, bez pokrycia blachą i bez okien dachowych, bowiem te działania nie były ujmowane w ramach zadania publicznego).
Realizacja zadania przyczyniła się do wykonania budynku pod dach, pozwoliła wznowić prace budowlane, które zakończyły się we wrześniu 2021 roku do momentu wylania stropu nad parterem. Dzięki dotacji zdołano zakupić tarcicę na wykonanie więźby dachowej, pokryć koszty robót budowlanych – uwzględniające wszystkie wymagane wydatki materiałowe i robociznę.

Zgodnie z umową w ramach zadania publicznego zostały wykonane następujące działania:
1) Budowa ścianek działowych parteru – wykonano 1000m2 ścianek działowych z pustaków z gazobetonu o gr. 12cm, dzięki czemu na parterze powstały pomieszczenia strefy medycznej i niemedycznej. Strefa niemedyczna: zostały wydzielone takie pomieszczenia jak: przedsionek, hol, pomieszczenia administracyjne, klatka schodowa, winda, toalety damskie i męskie, pomieszczenia socjalne i porządkowe, pomieszczenie z aneksem kuchennym, pomieszczenie windy gastronomicznej, zmywalnia, kuchnia, magazyn produktów suchych, magazyn warzyw, przygotowalnia warzyw, magazyn bielizny czystej i brudnej, magazyn odpadów medycznych, brudownik, pomieszczenie pro morte, szatnia pracownicza, umywalnia i toaleta pracownicza. W strefie medycznej z kolei powstały pomieszczenia: pokoje chorych, łazienki, pomieszczenia gospodarcze (magazyny), gabinety zabiegowe, magazyn medyczny, recepcja pielęgniarska, zaplecze pielęgniarki oddziałowej, apteka

2) Ściany poddasza – wykonano 506,63 m2 ścian z gazobetonu o gr. 24cm, postawiono konstrukcję ze słupów stalowych HEA120 (2700kg), konstrukcja stalowa – płatwie HEA180 (6104kg), konstrukcja stalowa HEA240 (1467kg)

3) Konstrukcja dachu – więźba dachowa – zakupiono tarcicę konstrukcyjną i tarcicę szorstką, wykonano konstrukcję drewnianą dachu na całej powierzchni budynku

4) Pokrycie dachu – deskowanie połaci dachu płytą OSB lub deską, wiatroizolacje z papy bitumicznej – wykonano deskowanie całej powierzchni dachu i pokryto całą powierzchnię dachu papą.

Narodowy Instytut Wolności

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne – dalszy rozwój potencjału organizacji i źródeł jej finansowania – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO1a – środki pozyskane na okres od września 2022 do marca 2024 – dzięki dofinansowaniu organizacji uda się stworzyć i przystosować zaplecze biurowe. Pozyskane fundusze wspomogą istotnie prowadzenie instytucji i ułatwią jej codzienne funkcjonowanie. Dzięki dofinansowaniu organizacja zdoła zadbać m.in. o identyfikację wizualną wolontariuszy, o przygotowanie pakietów dla darczyńców, sfinansuje kolejną publikację, z którą dociera do społeczności, poszerzy dystrybucję narzędzi fundraisingowych, przeprowadzi ogólnopolską edukacyjno-informacyjną kampanię społeczną, dokona aktualizacji na stronie www.

Aktualizacja strony internetowej sfinansowana ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030