Projekty i dotacje

Projekt unijny

CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH
W POWIECIE LĘBORSKIM

Utrzymanie rezultatów projektu

Dotacje

FUNDUSZE Z BUDŻETU PAŃSTWA

Tytuł zadania: Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach, powiat lęborski, gmina Nowa Wieś Lęborska – etap: stan surowy otwarty – budowa ścian poddasza, ścianek działowych i wykonanie pokrycia dachu

W ramach zadania publicznego nastąpiło wykonanie 1000m2 ścianek działowych parteru, 506,63 m2 ścian poddasza, wykonanie konstrukcji dachu, deskowanie dachu i pokrycie całości dachu papą izolacyjną (łączna powierzchnia dachu = 1730,70m2) według harmonogramu prac opracowanego na podstawie projektu architektonicznego. Rezultatem trwałym zadania jest budynek hospicjum stacjonarnego w stanie surowym otwartym (do momentu zadaszenia, bez pokrycia blachą i bez okien dachowych, bowiem te działania nie były ujmowane w ramach zadania publicznego).
Realizacja zadania przyczyniła się do wykonania budynku pod dach, pozwoliła wznowić prace budowlane, które zakończyły się we wrześniu 2021 roku do momentu wylania stropu nad parterem. Dzięki dotacji zdołano zakupić tarcicę na wykonanie więźby dachowej, pokryć koszty robót budowlanych – uwzględniające wszystkie wymagane wydatki materiałowe i robociznę.

Zgodnie z umową w ramach zadania publicznego zostały wykonane następujące działania:
1) Budowa ścianek działowych parteru – wykonano 1000m2 ścianek działowych z pustaków z gazobetonu o gr. 12cm, dzięki czemu na parterze powstały pomieszczenia strefy medycznej i niemedycznej. Strefa niemedyczna: zostały wydzielone takie pomieszczenia jak: przedsionek, hol, pomieszczenia administracyjne, klatka schodowa, winda, toalety damskie i męskie, pomieszczenia socjalne i porządkowe, pomieszczenie z aneksem kuchennym, pomieszczenie windy gastronomicznej, zmywalnia, kuchnia, magazyn produktów suchych, magazyn warzyw, przygotowalnia warzyw, magazyn bielizny czystej i brudnej, magazyn odpadów medycznych, brudownik, pomieszczenie pro morte, szatnia pracownicza, umywalnia i toaleta pracownicza. W strefie medycznej z kolei powstały pomieszczenia: pokoje chorych, łazienki, pomieszczenia gospodarcze (magazyny), gabinety zabiegowe, magazyn medyczny, recepcja pielęgniarska, zaplecze pielęgniarki oddziałowej, apteka

2) Ściany poddasza – wykonano 506,63 m2 ścian z gazobetonu o gr. 24cm, postawiono konstrukcję ze słupów stalowych HEA120 (2700kg), konstrukcja stalowa – płatwie HEA180 (6104kg), konstrukcja stalowa HEA240 (1467kg)

3) Konstrukcja dachu – więźba dachowa – zakupiono tarcicę konstrukcyjną i tarcicę szorstką, wykonano konstrukcję drewnianą dachu na całej powierzchni budynku

4) Pokrycie dachu – deskowanie połaci dachu płytą OSB lub deską, wiatroizolacje z papy bitumicznej – wykonano deskowanie całej powierzchni dachu i pokryto całą powierzchnię dachu papą.

Tytuł zadania: Budowa Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach – II etap

Zgodnie z umową w ramach zadania publicznego zostały wykonane następujące działania:
Działanie I.1. – Dokończenie dachu zielonego odwróconego – Nałożenie drugiej warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej, wykonanie izolacji termicznej ze styroduru, wykonanie warstw: ochronnej z geowłókniny, drenażowej z keramzytu, z geowłókniny antykorzennej, warstwa ziemi urodzajnej, warstwa ekstensywna trawniki, wykonanie odwodnienia wzdłuż ścian ogniomuru z podejściami pod rury spustowe

Działanie I.2. – Wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej zewnętrznej – Wykonanie studni betonowych z włazami żeliwnymi, rurociągi z rur PCV, wykonanie zbiornika bezodpływowego prefabrykowanego o pojemności 10 m3.

Działanie I.3. – Wykonanie kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – Wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne z rur PCV, podejść pod przybory sanitarne z rur PCV, wykonanie pionów kanalizacyjnych, rewizje pionów, otwory w stropie nad piwnicą i parterem, poziomy kanalizacji sanitarnej w piwnicy.

Działanie I.4. – Wykonanie instalacji wewnętrznej wody zimnej, CW i cyrkulacji – Położenie rurociągów z rur ocynkowanych, z rur PERT, wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne bez urządzeń zakończonych korkami.

Działanie I.5. – Wykonanie kominów wentylacji grawitacyjnej i wywietrzników kanalizacji sanitarnej – Montaż wywiewek kanalizacyjnych na dachu, wykonanie kominów wentylacji grawitacyjnej na dachu.

Działanie I.6. – Wykonanie zbiornika PPOŻ – Wykop pod zbiornik, profilowanie dna i skarp zbiornika, podsypka z piasku, izolacji z folii PE zgrzewnej, warstwa dociskowa z płyt MEBA na podbudowie betonowej, ogrodzenie zbiornika z paneli systemowych z furtką.

Działanie I.7. – Elewacja budynku – Wykonanie 190 m2 elewacji ze styropianu o grubości 20 cm, wykonanie 250 m2 elewacji z okładziny z desek o grubości 2 cm, wykonanie 600 m2 elewacji z tynkiem cienkowarstwowym, docieplenie podcienia styropianem, wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, wykonanie cokołu ze styropianu fundamentowego, obróbki ogniomurów dachu zielonego i kaplicy.

Zadanie publiczne zostało wykonane w 100%, nie było odstępstw w realizacji poszczególnych działań.

Narodowy Instytut Wolności

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne – dalszy rozwój potencjału organizacji i źródeł jej finansowania – Narodowy Instytut Wolności w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO1a – środki pozyskane na okres od września 2022 do marca 2024 – dzięki dofinansowaniu organizacji uda się stworzyć i przystosować zaplecze biurowe. Pozyskane fundusze wspomogą istotnie prowadzenie instytucji i ułatwią jej codzienne funkcjonowanie. Dzięki dofinansowaniu organizacja zdoła zadbać m.in. o identyfikację wizualną wolontariuszy, o przygotowanie pakietów dla darczyńców, sfinansuje kolejną publikację, z którą dociera do społeczności, poszerzy dystrybucję narzędzi fundraisingowych, przeprowadzi ogólnopolską edukacyjno-informacyjną kampanię społeczną, dokona aktualizacji na stronie www.

Aktualizacja strony internetowej sfinansowana ze środków NIW-CRSO w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030