Wspieramy

Wspieramy

Wsparcie dla chorego i dla rodzin

Strach przed utratą bliskiej osoby, bezsilność, bunt, wściekłość, niezgoda na tę sytuację, rozpacz – tak zwykle wygląda reakcja na diagnozę o chorobie, na którą w Polsce rocznie choruje kilkaset tysięcy osób. Rozpoznanie choroby nowotworowej to bardzo krytyczne wydarzenie życiowe dla chorego i jego całej rodziny. Od samego początku tej trudnej sytuacji towarzyszy ogromne obciążenie psychiczne i fizyczne. Choroba i długotrwały proces leczenie często zaburzają normalne funkcjonowanie chorego oraz całej jego rodziny. Zaburzeniu ulegają najważniejsze sfery życia, czyli praca zawodowa i życie rodzinne. Zarówno chory, jak i członkowie jego rodziny tymczasowo lub na stałe wyłączają się z określonych ról życia społecznego, rezygnują z pewnych form aktywności. Zachodzi potrzeba pomocy i opieki. Istotne znaczenie ma dostępność i trafność wsparcia społecznego, pochodzącego od najbliższych. Chory i jego rodzina potrzebują przede wszystkim wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, instrumentalnego, niekiedy też materialnego.

Co robi Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne?

Od dwóch lat realizujemy miękkie projekty we współpracy z Powiatem Lęborskim, finansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach realizowanych projektów otaczamy opieką i wsparciem określoną liczbę osób chorych i osób z najbliższego otoczenia. W pierwszym dwuletnim projekcie (2019-2020) pt. „Wsparcie postępu – Rozwój usług społecznych w powiecie lęborskim” opieką zostało otoczonych ponad 50 osób, tj. 23 osoby chore nowotworowo i 30 opiekunów tych osób.

Aktualnie w ramach projektu pt. „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim” (2020-2023) obejmiemy wsparciem 30 osób z chorobami przewlekłymi i 10 osób z ich otoczenia.

Proponowane wsparcie w projektach zakłada przede wszystkim:

  • konsultacje psychologiczne mające na celu oswojenie z chorobą, zarówno osoby chorujące jak i ich rodziny
  • przeciwdziałanie stanom depresyjnym, jak i wstęp do leczenia depresji
  • osoby chore otrzymują tyle godzin wsparcia doświadczonych i wykwalifikowanych psychologów, ile potrzebują
  • samopomocową grupę wsparcia dla osób z najbliższego otoczenia osób chorych
  • zajęcia z relaksacji, tak bardzo potrzebnej w momencie zmagania się z trudami codziennego życia oraz walką najbliższych z chorobą
  • zwrot kosztów prywatnych wizyt u specjalistów, poniesionych przez chorych w trakcie leczenia. Jest to ogromne wsparcie, które pozwala „od ręki” skorzystać z konsultacji m.in. do kardiologa, okulisty, urologa, onkologa i wielu innych bez oczekiwania w kolejce w porównaniu z normalnym trybem wizyty refundowanej przez NFZ. Dzięki temu wsparciu rodzina nie uszczupla domowego budżetu, który w warunkach zmagania się z tak ciężka chorobą jest już wystarczająco obciążony
  • wizyty masażysty, które pomagają uporać się z rożnymi bólowymi dolegliwościami występującymi u chorych, rozbijają opuchlizny limfatyczne, pomagają wrócić do sprawności po zabiegach operacyjnych, jak również zapobiegają tworzeniu odleżyn i zastojów mięśni u osób leżących
  • wsparcie dietetyka – u osób chorych nowotworowo zbilansowane żywienie znacząco wpływa na samopoczucie oraz kondycję uczestników w trakcie agresywnego leczenia chemioterapią, radioterapią itp.
  • wzmocnienie kompetencji społeczno-zawodowych opiekunów i osób z rodzin chorych, poprzez organizowanie szkoleń zawodowych nadających kwalifikacje zawodowe. Dzięki temu wsparciu osoby te mają możliwość powrotu na rynek pracy
  • wzmocnienie kompetencji teleinformatycznych u podopiecznych poprzez organizowanie szkoleń z podstaw obsługi komputera. Ta pomoc, szczególnie osobom starszym, pozwala odnaleźć się w cyfrowym świecie, przyswoić obsługę sprzętu, poradzić sobie z obsługą internetu (pobranie E-recepty, E-skierowania, itd.)

Trwa rekrutacja osób przewlekle chorych do projektu pt. „Centrum usług społecznych w powiecie lęborskim”. Zgłoszenia pod numerem 601 232 414. Zapraszamy.