Biznes

Ludzie to anioły z jednym skrzydłem, dlatego aby się wznieść, musimy trzymać się razem.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Fundacja zaprasza firmy do współpracy
w ramach działań CSR

Wybierając Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne na partnera działań społecznych, Państwa firma pomaga docierać z pomocą do ludzi potrzebujących pomocy w zakresie opieki paliatywnej. Wspólnie z nami tworzycie Państwo dzieło, w którym najważniejszą rolę odgrywa uważność na drugiego człowieka i służba jemu na jego ostatniej życiowej drodze. Umożliwiają nam Państwo wybudowanie hospicjum stacjonarnego, które stanie się kolejnym dostępnym miejscem na mapie Polski,z dostępem do niego dla osób z całego kraju. Wspólnie z nami niesiecie pomoc osobom terminalnie chorym i ich bliskim. Państwa firma może razem z nami zaangażować się we wspieranie ludzi cierpiących na chorobę nowotworową i ich rodzin na wiele sposobów, m.in. poprzez regularne wsparcie, w ramach długofalowego partnerstwa strategicznego, programów lojalnościowych lub zaangażowania pracowników i pracowniczek (wolontariat pracowniczy, przekazywanie końcówek pensji na rzecz działań fundacji). Jesteśmy otwarci na to, aby wspólnie z Państwem wypracować optymalny, indywidulany model współpracy. Taki, który przyniesie obopólne korzyści oraz będzie spójny z celami społecznej odpowiedzialności i specyfiką działalności Państwa firmy.

Jak mogę pomóc?

Drobna ale regularna kwota, którą zdecydują się Państwo wesprzeć naszą fundację, zabezpieczy na dłużej realizację naszych działań. Państwa firma ma możliwość odliczenia przekazanej darowizny w rocznym rozliczeniu podatkowym.

Dla ułatwienia prezentujemy link do kalkulatora filantropa, w którym możecie Państwo sprawdzić wysokość kwoty możliwej do odliczenia w zestawieniu z Państwa rocznym przewidywanym dochodem.

Kalkulator filantropa

Wpłacam

Zapraszamy do współpracy firmy podzielające nasze wartości i cele, które dzięki współpracy z Fundacją Lęborskie Hospicjum Stacjonarne chcą wzmocnić wizerunek firmy odpowiedzialnej społecznie.

Oferujemy Państwu:

  • wzmocnienie wizerunku Państwa firmy jako partnera zaangażowanego we wspieranie ważnych celów społecznych
  • zaplanowanie Państwa strategii CSR w oparciu o działania Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
  • możliwość zaangażowania we współpracę pracowników i pracowniczek Państwa firmy
  • współpracę z wiarygodnym i rozpoznawalnym partnerem społecznym, respektującym standardy etycznej współpracy i etycznego fundraisingu; komunikowanie mierzalnych efektów Państwa wsparcia

 

Bardzo cenimy naszych partnerów biznesowych, szczególnie partnerów strategicznych, ponieważ dzięki przekazywanym przez nich środkom i udzielanemu wsparciu możemy planować i realizować długofalowe, skuteczne działania oraz z większą elastycznością reagować na potrzeby ludzi, którym pomagamy.

Program składki pracowniczej umożliwiający wspieranie przez pracowników danej firmy działań, akcji charytatywnych naszej fundacji, przy udziale pracodawcy.
Każda firma czy instytucja może zorganizować wśród pracowników payroll na rzecz Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Payroll to deklaracja pracowników firmy lub instytucji o  przekazywaniu na rzecz Naszej Organizacji Charytatywnej w  regularny sposób (na przykład co miesiąc) części ich przychodów (np. „końcówki” pensji, stałej kwoty, stałego procentu). Zainteresowani pracownicy pisemnie deklarują gotowość przekazywania co miesiąc dowolnej części swojej pensji na  konto Fundacji. Dział księgowości i kadr firmy uwzględnia tę decyzję pracowników przy sporządzaniu listy płac, odliczając zadeklarowaną sumę od poborów i  przekazując ją bezpośrednio Fundacji w formie dotacji celowej. W  każdym momencie można deklarację odwołać, zmienić wysokość darowizny lub jej przeznaczenie. Darowizny prywatne (osób fizycznych) na rzecz Fundacji podlegają odpisom od podstawy opodatkowania do  maksymalnej wysokości 6% przychodów.

Przykład:
Jeżeli wypłata wynosi 2.315,45 zł netto, wówczas końcówką przelewaną co miesiąc, systematycznie na  konto Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne może być: 0,45 gr., 5,45 zł. lub 15,45 zł. Pracownik może sam zadeklarować przekazywanie co miesiąc innej drobnej, dowolnej kwoty pieniężnej, odliczanej od pensji, niekoniecznie „końcówki” jego pensji.

Jak to działa?
wystarczy wypełnić deklarację z informacją o wysokości darowizny i przekazać ją do działu kadr w Twojej firmie. Na koniec roku jako pracownik otrzymasz zestawienie wszystkich wpłat, których sumę możesz odliczyć od podatku.

Wspólnie:
Jako firma możecie Państwo także zadeklarować wielokrotność kwoty zebranej od pracowników

Poniżej do pobrania deklaracja udziału w składce pracowniczej.

Pobierz deklarację

W swoim założeniu ma on przynieść korzyści Państwa firmie jako pracodawcy, pracownikom, Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz społeczności lokalnej. Jako przedsiębiorca wspieracie Państwo działalność charytatywną naszej organizacji, przy czym istotna jest tutaj dobrowolna współpraca ze strony Państwa pracowników. W ramach Państwa możliwości organizacyjno-ekonomicznych wspomagacie Państwo swoich pracowników w realizacji konkretnych działań charytatywnych.

Korzyści dla pracodawcy
Pracownicy oprócz aktywności zawodowej mają szansę uczestniczyć w czymś „więcej” niż osiąganie korzyści ekonomicznych dla firmy. Działania te wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, umożliwiają wzrost świadomości znaczenia takiego zaangażowania w działalność społeczną, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa, które korzysta z ich usług.

Korzyści dla pracownika
Dzięki takiej inicjatywie pracownicy mogą sprawdzić się w nowych sytuacjach, nabyć wiedzę i umiejętności, które później są w stanie wykorzystać w codziennej pracy. Podczas uczestnictwa w projektach społecznych integrują się z pozostałymi pracownikami, nawiązują nowe znajomości, a może nawet przyjaźnie. Dobry, zgrany zespół to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa! Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy. Jedną z nich jest tzw. wolontariat czasu, który Pracowniczy wolontariat kompetencji to kolejna forma wolontariatu.
Rodzaje wolontariatu pracowniczego:

  • Wolontariat kompetencji – np. szkolenia, konsultacje, pomoc w biurze, budowanie stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, logotypów, multimediów, bezpłatne porady prawne lub finansowe
  • Wolontariat usług – np. prace remontowo-budowlane
  • Wolontariat rzeczowy – przekazanie lub użyczenie sprzętu, określonych produktów, pomieszczeń czy lokali na rzecz organizacji społecznej. Ta forma wolontariatu pozwala na większą kontrolę nad wykorzystaniem oferowanych środków przez daną organizację.
  • Wolontariat czasu – ofiarowanie „dodatkowych rąk do pracy”, np. kwestowanie, roznoszenie ulotek, rozwożenie darów dla potrzebujących, opieka nad chorymi, pomoc w sadzeniu drzew.

 

Wsparcie finansowe w ramach wolontariatu pracowniczego – wycenienie godziny pracy pracownika na rzecz organizacji społecznej i przekazanie ekwiwalentu pieniężnego.

O wsparciu finansowym można także mówić w sytuacji, gdy pracodawca korzysta z usług organizacji społecznej (np. w zakresie reklamy). Dzięki temu organizacja, realizująca swoje cele statutowe, uzyskuje fundusze a firma ma możliwość wliczenia zamówionych usług w swoje koszty.

Dziękujemy Państwu za ten system wsparcia, zgodnie z którym Państwa firma pomnaża kwotę zebraną przez pracowników na budowę hospicjum stacjonarnego. Jest to wspaniały przejaw równoczesnego zaangażowania charytatywnego Państwa jako pracodawcy oraz pracowników. Do tej akcji dołączyło już kilka firm. Będziemy wdzięczni za przyłączenie się Państwa do tej akcji!

 

Potrzebujesz więcej informacji?