Twój odpis ma MOC
Prosimy o Twój 1,5% podatku
Dziękujemy!
Pomóż nam
zbudować pierwsze hospicjum stacjonarne
w powiecie lęborskim
Dziękujemy!
Twój odpis ma MOC
Prosimy o Twój 1,5% podatku
Dziękujemy!
Pomóż nam
zbudować pierwsze hospicjum stacjonarne
w powiecie lęborskim
Dziękujemy!

Czym jest 1,5% podatku?

Co roku miliony Polaków składają deklaracje podatkowe PIT i odprowadzają podatek do budżetu państwa. „1,5%” to kwota przekazywanego podatku pomniejszona o 1,5 %. Podatnik zyskuje przywilej zadecydowania, na co zostanie ona przeznaczona. W miejsce budżetu państwa, może on wesprzeć dowolną organizację pożytku publicznego i realizowany przez nią cel.

Czym jest OPP?

Status OPP (Organizacja Pożytku Publicznego) – oznacza stan prawny organizacji, która:
 • spełnia wszystkie wymogi ustawy, aby zostać organizacją pożytku publicznego oraz
 • uzyskała potwierdzenie tego faktu w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Status OPP przynosi liczne przywileje, ale równocześnie nakłada na oznaczone nim jednostki wymagania i restrykcje, którym muszą one podołać, by go nie utracić. Podobne obostrzenia czynią Organizacje Pożytku Publicznego swoistą elitą wśród organizacji pozarządowych. OPP działają na rzecz społeczności, niosąc pomoc i szerząc działalność społecznie użyteczną. Do obowiązków organizacji chcących zachować status OPP zalicza się:
 • działanie na rzecz szerokiego grona odbiorców lub węższej grupy, wykazującej trudną sytuację życiową – na przykład dzieci zmagających się z chorobą nowotworową.
 • przekazywanie nadwyżek przychodów nad kosztami na działalność pożytku publicznego
 • powołanie kolegialnego organu kontroli lub nadzoru
 • posiadanie statusu zabezpieczającego mienie organizacji
 • wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego
 • przygotowanie i przedkładanie rocznego sprawozdania z działalności organizacji dla Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Kto może przekazać 1,5% podatku na rzecz OPP?

Możliwość przekazania 1,5 procenta podatku dla potrzebujących przysługuje osobom pozyskującym dochody z tytułu:

 • umowy o pracę,
 • umów zlecenie i o dzieło,
 • praw autorskich
 • sprzedaży akcji i papierów wartościowych.
 • opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • opodatkowani podatkiem liniowym od działalności gospodarczej


Swój 1,5% można przekazywać także rozliczając:

 • kapitały pieniężne
 • prawa majątkowe
 • przychody pozyskane ze sprzedaży nieruchomości.

Ulga na darowiznę a 1,5% – czy to się wyklucza?

Te dwie opcje się nie wykluczają. Podatnicy, którzy w jednej deklaracji PIT chcą rozliczyć ulgę na darowiznę oraz przekazać 1,5% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego, mogą to uczynić bez najmniejszych problemów.
Ulga na darowiznę zmniejsza przychód roczny, więc w efekcie zmniejsza także podatek.
Przekazanie 1,5% podatku nie zmniejsza podatku, a jedynie zmienia to, że jego część trafia do potrzebujących zamiast do Skarbu Państwa. To podatnik osobiście decyduje, na co przeznacza się część jego podatków.

Sprawdź nas w wykazie OPP uprawnionych do otrzymywania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok:

Jak przekazać 1,5% podatku?

To bardzo proste

Wypełniając deklarację znajdziesz rubrykę
„WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)”

W polu:

 • „numer KRS” wpisz: 0000642101
 • w miejscu „Wnioskowana kwota” – kwotę, którą chcesz przekazać (nie większą niż 1,5% wyliczonego podatku należnego, zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół)
 • rubryka „Cel szczegółowy” w przypadku naszej fundacji to budowa hospijcjum.

Złóż terminowo swój PIT,
a urząd skarbowy przekaże nam środki na konto!

Dziękujemy!

Masz problem z rozliczeniem?

Skorzystaj z darmowego programu do rozliczeń PIT: