Wolontariat

Najlepszą drogą do odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w służeniu innym.

Wolontariat akcyjny

Tu nie ma ograniczeń! Również Ty możesz zostać wolontariuszem akcyjnym i naszym fundacyjnym Przyjacielem.

Zapraszamy Ciebie, jeżeli chcesz bezinteresownie działać, jesteś w stanie oddać swój wolny czas i chcesz zaangażować się w budowę naszego wspólnego hospicjum. Ta forma zaangażowania nie jest stała. Działasz krótkoterminowo i zadaniowo. Potrzebujemy Twojej pomocy przy konkretnych akcjach i w konkretnych czynnościach. Najczęściej jest to przeprowadzanie kwest, udział w wydarzeniach charytatywnych, pomoc w poszukiwaniu sponsorów na konkretne działania. Bardzo staramy się poszukiwać nowych możliwości i korzystać ze wszelkich form pomocy, Dołącz do nas i podziel się swoim czasem i talentami! Wystarczy Twoja chęć pomocy i siła do działania. Zobacz jakie akcje prowadzimy aktualnie. Potrzebujemy Ciebie!

Wypełnione dokumenty prześlij na adres:

wolontariat@fundacja-lhs.org

Wolontariat pracowniczy

W swoim założeniu ma on przynieść korzyści Państwa firmie jako pracodawcy, pracownikom, Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne oraz społeczności lokalnej. Jako przedsiębiorca wspieracie Państwo działalność charytatywną naszej organizacji, przy czym istotna jest tutaj dobrowolna współpraca ze strony Państwa pracowników. W ramach Państwa możliwości organizacyjno-ekonomicznych wspomagacie Państwo swoich pracowników w realizacji konkretnych działań charytatywnych.

Korzyści dla pracodawcy

Pracownicy oprócz aktywności zawodowej mają szansę uczestniczyć w czymś „więcej” niż osiąganie korzyści ekonomicznych dla firmy. Działania te wzmacniają poczucie więzi pracownika z firmą, umożliwiają wzrost świadomości znaczenia takiego zaangażowania w działalność społeczną, a także przyczyniają się do budowania pozytywnego wizerunku marki oraz realizacji zobowiązań wobec społeczeństwa, które korzysta z ich usług.

Korzyści dla pracownika

Dzięki takiej inicjatywie pracownicy mogą sprawdzić się w nowych sytuacjach, nabyć wiedzę i umiejętności, które później są w stanie wykorzystać w codziennej pracy. Podczas uczestnictwa w projektach społecznych integrują się z pozostałymi pracownikami, nawiązują nowe znajomości, a może nawet przyjaźnie. Dobry, zgrany zespół to podstawa dobrze funkcjonującego przedsiębiorstwa!Wolontariat pracowniczy może przybierać różne formy. Jedną z nich jest tzw. wolontariat czasu, który Pracowniczy wolontariat kompetencji to kolejna forma wolontariatu.

Rodzaje wolontariatu pracowniczego:

  • Wolontariat kompetencji – np. szkolenia, konsultacje, pomoc w biurze, budowanie stron internetowych, projektowanie materiałów promocyjnych, logotypów, multimediów, bezpłatne porady prawne lub finansowe
  • Wolontariat usług – np. prace remontowo-budowlane
  • Wolontariat rzeczowy – przekazanie lub użyczenie sprzętu, określonych produktów, pomieszczeń czy lokali na rzecz organizacji społecznej. Ta forma wolontariatu pozwala na większą kontrolę nad wykorzystaniem oferowanych środków przez daną organizację.
  • Wolontariat czasu – ofiarowanie „dodatkowych rąk do pracy”, np. kwestowanie, roznoszenie ulotek, rozwożenie darów dla potrzebujących, opieka nad chorymi, pomoc w sadzeniu drzew

Wsparcie finansowe w ramach wolontariatu pracowniczego – wycenienie godziny pracy pracownika na rzecz organizacji społecznej i przekazanie ekwiwalentu pieniężnego. O wsparciu finansowym można także mówić w sytuacji, gdy pracodawca korzysta z usług organizacji społecznej (np. w zakresie reklamy). Dzięki temu organizacja, realizująca swoje cele statutowe, uzyskuje fundusze a firma ma możliwość wliczenia zamówionych usług w swoje koszty.