O FUNDACJI

Wiarygodność

Wierzymy, że zaufanie do organizacji jest podstawowym warunkiem skutecznego realizowania przez nią misji. Naszym priorytetem jest przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec wszystkich darczyńców. Dbamy o to, aby rzetelnie informować o prowadzonych przez nas działaniach i wszystkich źródłach finansowania.

Raportowanie

Otwarcie informujemy o naszych źródłach finansowania. Pozwala nam to budować zaufanie wśród darczyńców indywidualnych oraz instytucji i firm, które finansowo wspierają nasze działania. Wszystkie wpływy delegowane są zgodnie z wolą i zadeklarowanym celem darczyńcy. Regularnie raportujemy na co zostały przeznaczone pieniądze poprzez codzienną komunikację na temat prowadzonych przez nas działań. Publikujemy coroczne raporty merytoryczne i finansowe z działania organizacji, które są dostępne dla każdego. Do raportowania obliguje nas również polskie prawo.

Regulacje wewnętrzne i kontrola

Zaufanie do organizacji musi kształtować się od wewnątrz. Transparentność środowiska pracy i dbanie o pełny profesjonalizm wykonywanych działań to również nasz priorytet wewnątrz organizacji. W tym celu opracowujemy jasne procedury naszego funkcjonowania (m.in. pracy zespołu, rozliczania zbiórek, operacji finansowych, zakupów i zamówień, bezpieczeństwa, sprawozdawczości).