Starosta Lęborski odwiedził budowę hospicjum stacjonarnego

Budowę hospicjum stacjonarnego odwiedzili Tomasz Litwin – Starosta Lęborski wraz z Wicestarostą Adrianem Wentą. Dla naszego zespołu spotkanie było okazją do przedstawienia postępu prac na budowie, oprowadzenia po budynku z zaprezentowaniem funkcjonalności poszczególnych pomieszczeń. Nadto pokazaliśmy prace, które wykonywane są dzięki wsparciu przez Powiat Lęborski inicjatywy dotacją celową w ubiegłym roku.

Przypomnijmy, decyzją radnych ubiegłej kadencji inicjatywę wsparto kwotą 150 tys. złotych. W ramach tego wsparcia wykonaliśmy zewnętrzną część instalacji gazowej – wykop pod zbiorniki gazu, zakup 2 zbiorników (każdy po 6400 m³), zakupiliśmy 390 m² płytki wypalanej w masie pod posadzki, która zostanie wyłożona do końca już w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Hospicjum Stacjonarne będzie placówką dostępną dla ok. 130 tysięcy osób z naszego powiatu i gmin sąsiadujących. Rocznie bezpośrednią pomoc w uzyskaniu profesjonalnej opieki hospicjum w trybie stacjonarnym uzyska średnio 300 osób. Pobyt w hospicjum, zgodnie z fundamentalnymi założeniami ruchu hospicyjnego, jest bezpłatny.

Bardzo dziękujemy za słowa wsparcia i docenienie ogromu starań naszej całej lokalnej społeczności.