Podsumowanie Tegorocznej Akcji #PolaNadziei

Tegoroczna akcja #PolaNadziei w naszym powiecie i gminach sąsiadujących zakończyła się ogromnym sukcesem. Była to już ósma edycja tej niezwykle ważnej inicjatywy, która na świecie jest przeprowadzana od ponad 30 lat. Cieszymy się, że akcja zawitała do nas dzięki inicjatywie budowy hospicjum. Zdążyła już zakorzenić się w naszych sercach, a hospicjum stanie się wkrótce rzeczywistością. Na jesień posadzimy cebulki żonkili już na miejscu w Pogorzelicach.

W tym roku do akcji #PolaNadziei zgłosiło się 297 wolontariuszy, wśród których było 83 osoby dorosłe i 214 uczniów z różnych szkół. Dziś nasi wolontariusze są obecni w mieście, a jutro będą działać w 39 miejscowościach, dzieląc się żonkilami po każdej mszy świętej.

Udział w Akcji:

 • Jesienią zgłosiło się 48 podmiotów:
  • 1 żłobek: Gminny Żłobek w Charbrowie
  • 14 przedszkoli, w tym Przedszkole nr 1 im. Marii Konopnickiej, Przedszkole nr 2 w Lęborku, Przedszkole nr 6 w Lęborku, Przedszkole nr 9 w Lęborku, Przedszkole nr 10 w Lęborku, Przedszkole nr 5 w Lęborku, Prywatne Przedszkole Językowe „Tęczowa Kraina” w Lęborku, Niepubliczne Przedszkole Michałkowo w Mostach, Przedszkole w Nowej Wsi Lęborskiej, Przedszkole Gminne w Wicku, Przedszkole w Łebieniu, Katolickie Przedszkole im. Aniołów Stróżów w Lęborku, Oddział Przedszkolny w Szczenurzy, Przedszkole w Brzeźnie Lęborskim.
  • 29 szkół podstawowych, w tym Szkoła Podstawowa nr 3 im. Olimpijczyków Polskich w Lęborku, Szkoła Podstawowa nr 4 im. T. Kościuszki w Lęborku, Szkoła Podstawowa nr 5 im. Wojska Polskiego w Lęborku, Szkoła Podstawowa nr 7 im. Bohaterów Westerplatte w Lęborku, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Lęborku, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lęborku, Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO w Lęborku, Prywatna Szkoła Podstawowa „Tęczowa Kraina” w Lęborku, Szkoła Podstawowa im. Strażaków Polskich w Nowej Wsi Lęborskiej, Szkoła Podstawowa im. TOW. Gryfa Pomorskiego w Redkowicach, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łebieniu, Zespół Szkół w Bukowinie, Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich w Leśnicach, Szkoła Podstawowa w Cewicach, Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w Wicku, Szkoła Podstawowa w Szczenurzy, Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Łebie, Szkoła Podstawowa im. Męczenników Marszu Śmierci w Garczegorzu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach, Niepubliczna Szkoła Podstawowa AZYMUT im. Jacka Pałkiewicza w Mostach, Szkoła Podstawowa im. 27 Dywizji Wołyńskiej Piechoty AK Czarna Dąbrówka, Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie, Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Potęgowie, Szkoła Podstawowa w Łupawie, Zespół Szkół w Gogolewie, Szkoła Podstawowa w Niepoczołowicach.
  • 3 szkoły średnie: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Karola Wojtyły w Lęborku, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Lęborku, Zespół Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu w Lęborku.
  • 1 dom dziecka: Centrum Obsługi Domów dla Dzieci – Dom dla Dzieci „Siedlisko” i „Zakątek”.

Wszystkie placówki stworzyły własne ogródki żonkilowe, które zakwitły wiosną. W dogodnych dla siebie terminach przeprowadziły zbiórki, którym towarzyszyły występy i sprzedaż żonkilowych doniczek w ramach akcji „Powitaj z nami wiosnę!”. W ramach tych działań zebrano łącznie 13 953,63 zł.

Wielka Kwesta Żonkilowa:

 • W dniach 20-21 kwietnia odbyła się #WielkaKwestaŻonkilowa, w której wzięło udział blisko 300 wolontariuszy z całego powiatu. Wolontariusze kwestowali: w sobotę na terenie całego miasta, w niedzielę po każdej mszy świętej w parafiach na terenie całego powiatu i poza nim.
 • Do akcji przyłączyły się liczne parafie w Lęborku oraz okolicznych miejscowościach, takich jak Maszewo, Chocielewko, Łupawa, Darżewo, Żochowo, Redkowice, Krępkowice, Łebunia, Bukowina, Mosty, Lubowidz, Nowa Wieś Lęborska, Pogorzelice, Leśnice, Cewice, Potęgowo, Brzeźno Lęborskie, Czarna Dąbrówka, Nożyno, Sarbsk, Roszczyce, Łebieniec, Świetlino, Łęczyce, Łeba, Łebień, Tawęcino, Garczegorze, Janowice.
 • W ciągu dwudniowej kwesty wolontariusze uzbierali łącznie 45 389,91 zł.

Podsumowanie Akcji:

 • Całkowity finał akcji wynosi 58 677,70 zł.
 • Pozyskane środki w całości przeznaczamy na wsparcie działań związanych z uruchomieniem hospicjum.

Podziękowania:

 • Dziękujemy nauczycielom, rodzicom, proboszczom, koordynatorom oraz wszystkim wolontariuszom za ich ogromne zaangażowanie i wsparcie.
 • Szczególne podziękowania kierujemy do Zakładu Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” w Czarnówku za wsparcie nas kwotą 3.000 złotych na zakup żonkili.

Na koniec maja nastąpi rozstrzygnięcie pierwszego konkursu nt. „Pól Nadziei”, który zakończy tegoroczne działania w ramach akcji. Po krótkim odpoczynku, jesienią zainaugurujemy już dziewiątą edycję akcji, sadząc cebulki żonkili.