Podziękowania dla społeczności przedszkolno-szkolnej

Społeczność przedszkolno-szkolna to nasi #Budowniczy od samego początku. Dzięki inicjatywom placówek oświatowych w naszym regionie, zostało zainicjowanych wiele akcji wspierających powstanie Hospicjum Stacjonarnego w Pogorzelicach. Każdego roku setki wolontariuszy angażują się w te wydarzenia. To wszystko nie byłoby możliwe bez wsparcia kadry, koordynatorów wolontariatu i rodziców.

Chcemy wyrazić naszą wdzięczność za ten wymagający czas, kiedy myśli, serca i pomoc były skierowane na wspieranie #BudujemyHospicjum. Dlatego przygotowaliśmy pamiątkowe podziękowania.

Nasza fundacyjna koleżanka Asia odwiedziła następujące placówki:

 • Szkoła Podstawowa nr 4 im. Tadeusza Kościuszki w Lęborku
 • Szkoła Podstawowa nr 3 w Lęborku
 • Przedszkole Integracyjne „Jesteśmy Razem” w Lęborku
 • Społeczna Językowa Szkoła Podstawowa LTO im. Krzysztofa Kolumba w Lęborku

Serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie.

Nasze podziękowania trafiły również do:

 • I Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku i #PomocniZŻeroma
 • Zespołu Szkół Mechaniczno-Informatycznych i #PomocniZMechanika
 • Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Lęborku
 • II Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Wojtyły w Lęborku
 • Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Lęborku
 • Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku
 • Przedszkola nr 1 w Lęborku
 • Przedszkola nr 6 w Lęborku

Podsumowujemy nasze działania, które pomogły nam zajść bardzo daleko w całym przedsięwzięciu budowy hospicjum. Dziękujemy za wieloletnie zaangażowanie wszystkim Wolontariuszom – tym małym i tym dużym – bo każdego roku zawsze możemy na Was liczyć.

Dziękujemy całej Społeczności szkolnej, wspaniałej Kadrze i Rodzicom.