Powiat Lęborski dołączy do samorządowych darczyńców budowy hospicjum

27 października, podczas LVII Sesji Rady Powiatu Lęborskiego, obecni radni jednogłośnie podjęli uchwałę intencyjną o wsparciu w 2024 roku budowy hospicjum w Pogorzelicach kwotą 150 tysięcy złotych.

Lęborskie Hospicjum Stacjonarne będzie pierwszą placówką w powiecie lęborskim, która umożliwi dostęp do profesjonalnej interdyscyplinarnej opieki hospicyjnej w trybie stacjonarnym. Zasięg terytorialny hospicjum obejmuje teren powiatu lęborskiego oraz najbliższe gminy sąsiadujące, co przekłada się na ułatwiony dostęp do stacjonarnej opieki hospicyjnej dla około 130 tysięcy mieszkańców regionu.

Należy podkreślić, że pobyt w hospicjum stacjonarnym, zgodnie z fundamentalnymi założeniami ruchu hospicyjnego, jest bezpłatny. Obecnie, dzięki staraniom tysięcy darczyńców, firm oraz wsparciu w ramach dotacji, udało się zrealizować prawie 70% wszystkich prac budowlanych w ciągu ponad 2,5 roku od rozpoczęcia budowy.

Warto podziękować mieszkańcom powiatu lęborskiego za dotychczasowe wsparcie, ich pomoc i hojność, bez których to przedsięwzięcie nie byłoby tak daleko zaawansowane. Dziękujemy również radnym za uznanie ważności tego projektu dla społeczności.

Swój głos na taką decyzję oddali:

  • Przewodniczący Rady – Pan Mirosław Tandek
  • Wiceprzewodniczący Rady – Pan Marian Borek
  • Panie Radne: Starosta Powiatu Lęborskiego Pani Alicja Zajączkowska i Pani Hanna Kurs
  • Panowie Radni: Pan Maciej Barański, Pan Patryk Bianga, Wicestarosta Powiatu Lęborskiego Pan Edmund Głombiewski, Pan Marek Kuriata, Pan Hubert Namyślak, Członek Zarządu Pan Adam Nowak, Członek Zarządu Pan Jacek Perłak, Pan Jarosław Pruski, Pan Krzysztof Pruszak, Pan Tadeusz Rabka, Pan Waldemar Walkusz, Członek Zarządu Pan Ryszard Wenta.

Warto również wspomnieć, że wiele innych jednostek samorządu terytorialnego również uznało doniosłość społeczną budowy hospicjum i dołączyło do tej inicjatywy. Są to: Gmina Wicko, Gmina Nowa Wieś Lęborska, Miasto Łeba, Gmina Potęgowo, Miasto Lębork oraz Powiat Lęborski.