Miasto Lębork wspiera budowę hospicjum. Umowa już podpisana

26 września w Urzędzie Miejskim w Lęborku została podpisana umowa o wsparciu budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach.

21 czerwca Radni Rady Miasta Lęborka w zdecydowanej większości przyjęli uchwałę o wsparciu budowy hospicjum w Pogorzelicach w wysokości 200 tysięcy złotych. W ramach wsparcia do końca roku zostanie wykonana część instalacji elektrycznej.

Miasto Lębork podjęło wszelkie starania i zabiegało o uzyskanie pozytywnej opinii RIO umożliwiającej wsparcie przedsięwzięcia niezwykle istotnego dla lokalnej społeczności.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak, Sekretarz Miasta Pana Marian Kurzydło Skarbnik Miasta Pani Arleta Bałon, zarząd fundacji w osobach: Agaty Kozyr i Joanny Raczyńskiej.

Hospicjum stacjonarne będzie pierwszą placówką w powiecie umożliwiającą dostęp do profesjonalnej opieki paliatywnej i hospicyjnej dla 130 mieszkańców regionu. Rocznie zdoła udzielić bezpośredniej pomocy w trybie stacjonarnym co najmniej 250 osobom chorym. W myśl idei i fundamentalnych założeń ruchu hospicyjnego pobyt w hospicjum jest bezpłatny. Chorzy przyjmowani są do hospicjum na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub onkologa prowadzącego. Pomoc w hospicjum jest pomocą interdyscyplinarną.

Pragniemy z całego serca podziękować wszystkim Mieszkańcom miasta Lęborka za nieustanne wspieranie budowy hospicjum. Dziękujemy Radnym, którzy opowiedzieli się za udzieleniem pomocy tej inicjatywie.