Podpisanie umowy z Miastem Łebą na wsparcie budowy hospicjum

22 września podpisaliśmy umowę na wsparcie finansowe budowy lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach, która jest wynikiem uchwały podjętej przez Radnych Miasta Łeby w dniu 28 marca bieżącego roku na LII Sesji Rady Miasta Łeby.

W marcu podjęto decyzję, zgodnie z którą Miasto Łeba zobowiązało się wesprzeć budowę hospicjum w Pogorzelicach kwotą 100 tysięcy złotych. Warto podkreślić, że wszyscy Radni obecni na posiedzeniu jednogłośnie poparli udzielenie pomocy temu niezwykle ważnemu przedsięwzięciu.

Hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach będzie pierwszą placówką umożliwiającą dostęp do profesjonalnej opieki paliatywnej i hospicyjnej w trybie stacjonarnym. Co istotne, pomoc dla chorych i ich rodzin jest udzielana bezpłatnie. Hospicjum w Pogorzelicach realizuje swoje cele zgodnie z wartościami, założeniami i ideami ruchu hospicyjnego.

W ceremonii podpisania umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta Łeby, Pan Andrzej Strzechmiński, Zastępca Burmistrza Miasta Łeby, Pan Krzysztof Król, Skarbnik Miasta Łeby, Pani Anna Mantek, Prezes Fundacji Agata Kozyr, Wiceprezes Fundacji Joanna Raczyńska.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować raz jeszcze wszystkim Radnym Rady Miasta Łeby za tę ważną decyzję. Wyrażamy wdzięczność za życzliwość Włodarza Miasta i składamy serdeczne ukłony dla wszystkich Mieszkańców Łeby za okazywane wsparcie.

W ramach udzielonego wsparcia rozpoczynamy wykonywanie kolejnej instalacji.