AMG po raz kolejny przekazuje darowiznę w wysokości 50.000 PLN na budowę hospicjum

Z ogromną radością i głęboką wdzięcznością informujemy, że firma AMG Lębork Kontenery, nasz rodzimy producent kontenerów, jak co roku, przekazała hojną darowiznę w wysokości 50.000 PLN. Chcielibyśmy serdecznie podziękować Panu Prezesowi Maciejowi Babijowi za okazane wsparcie, ale przede wszystkim za początkowe zaufanie. Dziękujemy za Waszą hojność i serce!

Dzięki systematycznemu wsparciu budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach, zbliżamy się coraz bardziej do ukończenia tego niezwykle istotnego przedsięwzięcia dla naszej lokalnej społeczności.

Regularność tej pomocy ma dla nas o wiele głębszy wymiar. Oznacza ona przede wszystkim zaufanie, jakim obdarzył nas nasz Darczyńca, uznanie dla naszych działań, wiarę w sukces projektu, który podjęliśmy, oraz w nas samych, poszanowanie naszych decyzji i podejmowanych codziennie kroków, a także przynależność do naszej wielkiej Rodziny Hospicyjnej.