Wsparcie od mieszkańców podczas Święta Plonów w Gminie Potęgowo

2 września 2023 roku w Gminie Potęgowo, w miejscowości Malczkowo, odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne, podczas których mieszkańcy gminy zaangażowali się w wspieranie budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach.

Po uroczystym przemarszu na terenie obok świetlicy wiejskiej o godzinie 14:00 rozpoczęła się uroczysta msza święta. Tradycyjnie, zgodnie z latami ubiegłymi, zebrana kolekta z mszy została przeznaczona na wsparcie budowy hospicjum.

Podczas mszy świętej polowej odbyła się zbiórka na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach. Kolektę przeprowadzili: Dawid Litwin – Wójt Gminy Potęgowo, Waldemar Zientarski – Przewodniczący Rady Gminy oraz Sołtys Malczkowa. Zebrano 2.819,00 PLN, co stanowi piękny dowód wspólnoty i serdeczności parafian.

Sołectwa gminne przygotowały stoiska kulinarne, a dochód z tych stoisk również zostanie przekazany na wsparcie tego szlachetnego przedsięwzięcia.

Wspaniałe Sołectwa Gminy Potęgowo przygotowały stoiska kulinarne, których dochód został przekazany na naszą inicjatywę. Na każdym stanowisku znajdowały się nasze skrzynki kwestarskie, a zaangażowane Panie zasługują na naszą głęboką wdzięczność. Dodatkowo, dzięki hojności jednego z naszych dobrodziejów, który częstował nas dziczyzną, udało nam się zebrać łącznie 7.522,40 PLN.

Szczególne podziękowania kierujemy w stronę Sołectwa Gogolewo spoza Gminy Potęgowo, które przekazało nam kwotę 1.220,00 PLN na budowę hospicjum stacjonarnego. Dziękujemy również Sołtysowi Wieliszewa, Pani Monice Majewskiej, za przekazanie na licytację rzeźby anioła wykonanej przez lokalnego artystę, Pana Ryszarda Jeża, oraz vouchera do Zajazdu Leśny Staw o wartości 50 zł.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim za ten wspaniały gest. Dziękujemy Panu Wójtowi Gminy Potęgowo, Dawidowi Litwinowi, Pani Sekretarz i Zastępcy Wójta, Annie Bonieckiej, Przewodniczącemu Rady Gminy, Waldemarowi Zientarskiemu, Proboszczowi Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Łupawie, księdzu Piotrowi Czai, Proboszczowi parafii św. Stanisława w Skórowie, księdzu Waldemarowi Pieleckiemu, wszystkim Sołtysom i Kołom Gospodyń Wiejskich z Gminy Potęgowo oraz Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Potęgowie, Joannie Basiak.

W sumie kwota wsparcia tego dnia wyniosła 11.561,40 zł.

Przede wszystkim dziękujemy mieszkańcom Gminy Potęgowo za ich hojność. Dziękujemy, że razem z Wami, kochani, budujemy hospicjum. Dzięki Waszej pomocy, zbieramy już pierwsze środki na kolejny etap prac, czyli na „TYNKOWANIE”. Wspólnie dążymy do realizacji tego szlachetnego celu.