Miasto Lębork wspiera budowę hospicjum kwotą 200 tysięcy złotych!

21 czerwca br. podczas LIV Sesji Rady Miejskiej w Lęborku Radni podjęli uchwałę o wsparciu budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach.

Bez mała 7 lat temu to właśnie w Lęborku 4 osobom cierpiącym na nowotwór i będącym u kresu życia była potrzebna natychmiastowa pomoc hospicjum stacjonarnego.
To właśnie rodzina z Lęborka szukała dla nich pomocy, by ulżyć w cierpieniu i bólu a przede wszystkim, by zrobić wszystko, aby mogli oni godnie spędzić ostatnie chwile swoje życia.
To mieszkańcy Lęborka podjęli się trudnego wyzwania, by hospicjum stacjonarne powstało u nas i służyło wsparciem dla dziesiątek innych osób i ich rodzin z naszego regionu.
Zdecydowana większość Darczyńców i budujących dziś Lęborskie Hospicjum Stacjonarne to właśnie Lęborczanie.

Tym bardziej ta sesja, a właściwie dzisiaj podjęta uchwała jest dla nas bardzo ważna.

Czekaliśmy na to wsparcie, jak tysiące ludzi z nami dziś działających. Czekaliśmy, bo to w Lęborku w październiku 2016r. odbyło się pierwsze spotkanie z Burmistrzem Miasta, kiedy inicjatywa ujrzała światło dzienne. To w naszym mieście odbyło się najwięcej wydarzeń i kwest, podczas których każdy z Państwa mógł i miał okazję nas poznać. To właśnie Lębork jako pierwszy poznał wspaniałych ludzi, którzy ofiarowali naszej społeczności teren pod budowę hospicjum. Wreszcie, w obliczu różnych i często odmiennych zdań na temat możliwości wsparcia budowy hospicjum przez samorządy, podawania błędnych podstaw prawnych, to właśnie Miasto Lębork jako pierwsze podjęło się głębokiej i rzetelnej analizy, która jednoznacznie otwiera drogę wszystkim innym gminom do udzielenia pomocy tej inicjatywie.

Nie mogło być dziś inaczej, jak opowiedzieć się na TAK dla budowy hospicjum.
Decyzja Państwa Radnych na TAK to nie tylko odpowiedź na:
– pozytywną opinię o celowości inwestycji wydaną przez Wojewodę Pomorskiego
– wsparcie rządowe inicjatywy uwzględniającej ważny interes społeczny
– pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej, w myśl której wszystkie samorządy mają możliwość wsparcia tego przedsięwzięcia, nawet te spoza powiatu.
– wsparcie Gminy Wicko, Miasta Łeby, Gminy Potęgowo, które uczyniły to w takim samym trybie.

Decyzja Radnych to przede wszystkim POSZANOWANIE ogromu pracy już wykonanej przez tysiące osób. To DOCENIENIE starań wszystkich, z pomocą których zebraliśmy już ponad 6 milionów złotych.

Z tego miejsca pragniemy w pierwszej kolejności podziękować WSZYSTKIM MIESZKAŃCOM MIASTA LĘBORKA Dziękujemy za Państwa regularną pomoc, za ogromną hojność, bo dziś mamy stan surowy zamknięty a do końca roku postęp wszystkich prac osiągnie prawie 70%. Wspólnie stworzyliśmy piękną #rodzinę #hospicyjną i jesteśmy autorami największej społecznej inicjatywy regionu, której w historii naszego miasta nie było do tej pory.
Dziś na wielokrotnie zadawane przez mieszkańców pytanie: „Czy Miasto Lębork wspiera nas wszystkich w powstaniu hospicjum?”, możemy odpowiedzieć „TAK!”.

Dziękujemy za podjętą decyzję:
– Przewodniczącemu Rady – Panu Jarosławowi Litwinowi
– Wiceprzewodniczącym Rady – Panu Krzysztofowi Siwce i Panu Zbigniewowi Cybuli
– Paniom Radnym: Małgorzacie Bresler, Katarzynie Lipkowskiej, Halinie Łukian, Bożenie Pobłockiej
– Panom Radnym: Marcinowi Grudzińskiemu, Włodzimierzowi Klacie, Łukaszowi Kuriacie, Leszkowi Leciejewskiemu, Bogdanowi Libichowi, Łucjanowi Ładze, Bogdanowi Oszmianowi, Arturowi Obolewskiemu, Tomaszowi Sopyłło, Jarosławowi Walaszkowskiemu, Radosławowi Zimnowodzie.
– Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Lęborka – Panu Witoldowi Namyślakowi za stały kontakt z nami i złożenie wniosku o wsparciu budowy hospicjum
– Wiceburmistrzom Miasta w osobach: Pana Jacka Pernala i Pani Teresy Ossowskiej-Szarej
– Sekretarzowi Miasta – Panu Marianowi Kurzydle za ogrom wykonanej pracy nad kształtem opinii umożliwiającej wsparcie budowy innym samorządom.
– Skarbnikowi Miasta – Pani Arlecie Bałon

Cieszymy się, że do grona samorządów, które finansowo wspierają budowę hospicjum: Gmina Wicko, Miasto Łeba, Gmina Potęgowo, Gmina Nowa Wieś Lęborska – dołącza nasze miasto, decyzją radnych Rady Miasta Lęborka kadencji 2018-2023.

DZIĘKUJEMY!