Gmina Potęgowo jako pierwsza gmina spoza powiatu lęborskiego wspiera kwotą 100 tys. zł budowę hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach!

Dzisiaj podczas sesji radni jednogłośnie poparli uchwałę przygotowaną przez Wójta Gminy Potęgowo Pana Dawida Litwina. W obradach uczestniczył zespół Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, który dziękował mieszkańcom gminy za okazane wsparcie dla tej ważnej inicjatywy społecznej.

Hospicjum powstaje zaledwie 10km od Potęgowa w sąsiedniej gminie w Pogorzelicach. Po uruchomieniu placówki, będą z niej mogli bezpłatnie korzystać mieszkańcy całego regionu.

– Działając z troską o dobro naszych mieszkańców, postanowiliśmy wesprzeć finansowo budowę hospicjum w Pogorzelicach. To niezwykle istotne przedsięwzięcie, które przyniesie ulgę wielu osobom potrzebującym opieki medycznej na ostatnim etapie życia. Budowa hospicjum to ważne dzieło i w miarę swoich możliwości powinniśmy wspólnie je wspierać – mówił podczas sesji wójt Dawid Litwin.

– Dziś ta chwila ma wymiar historyczny, bo budowie hospicjum wsparcia udziela po raz pierwszy gmina spoza powiatu lęborskiego. Wspaniałe Potęgowo! Cały proces decyzyjny trwał zaledwie 1,5 miesiąca. Gmina wspiera nas bardziej niż moglibyśmy sobie wymarzyć. Dziękujemy radnym, wójtowi, a przede wszystkim mieszkańcom zaangażowanym od dawna w pomoc na rzecz budowy hospicjum, dzieciom biorącym udział w wydarzeniach, wolontariuszom i wielu cudownym darczyńcom z gminy Potęgowo – dziękowała Agata Kozyr, prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

Budowa w Pogorzelicach rozpoczęła się w marcu 2021 roku, ale Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne prowadzi zbiórkę funduszy już od sześciu lat. W bazie darczyńców jest kilka tysięcy osób, misję fundacji wspierają przedsiębiorcy, ogromną działkę w Pogorzelicach przekazały osoby prywatne, środki pozyskano także z rezerwy rządowej i od samorządów. Doprowadzenie budynku hospicjum do obecnego stanu surowego zamkniętego kosztowało dotychczas ponad 4 mln zł. Szacuje się, że do całkowitego zakończenia budowy i uruchomienia placówki brakuje jeszcze 4,6 mln złotych.

Mieszkańcy Gminy Potęgowo już wcześniej aktywnie angażowali się w zbiórkę na rzecz budowy hospicjum. W czerwcu 2022 roku odbył się koncert charytatywny zorganizowany przez społeczność Szkoły Podstawowej w Łupawie. Zbiórkę zorganizowano także w listopadzie 2022 podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, podczas których premierę miał film pt. „WIARA.NADZIEJA.MIŁOŚĆ”. Przedstawiciele Fundacji LHS obecni są także podczas wydarzeń organizowanych na terenie gminy.

Więcej informacji o powstającym hospicjum oraz sposobach wsparcia Fundacji LHS można znaleźć na stronie: www.fundacja-lhs.org

Dla kogo hospicjum i jakie są zasady korzystania z jego usług?
Wskazaniem do objęcia chorego opieką hospicyjną są nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe. Pobyt w hospicjum stacjonarnym jest bezpłatny. Pacjent ma zapewnione opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne, leczenie bólu oraz leczenie innych objawów somatycznych. Gwarantowana jest opieka psychologiczna nad pacjentem i jego rodziną. Na pobyt w hospicjum chory i jego rodzina oczekują od kilku dni do kilku tygodni. Z uwagi na bezpłatny charakter świadczeń obowiązuje kolejka przyjęć. W myśl etycznych założeń ruchu hospicyjnego, każdy ma dostęp do godnej opieki u schyłku życia – niezależnie od zajmowanej pozycji, zasobności portfela i znajomości.