Blisko milion złotych wsparcia rządowego na budowę hospicjum!

Kolejne wsparcie ze środków budżetu państwa w ramach rezerwy Prezesa Rady Ministrów stało się faktem. Dziś na terenie budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, rzecznik rządu i Poseł na Sejm RP Piotr Müller podczas konferencji prasowej poinformował o kolejnej pomocy dla budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach.

Przypomnijmy:

🔵 W listopadzie 2021r. dzięki staraniom Pana Ministra otrzymaliśmy pierwszy raz wsparcie w wysokości ponad 807 tysięcy złotych. Dzięki tym środkom skierowanym właśnie do Pogorzelic wykonaliśmy ściany poddasza, konstrukcję całego dachu, położyliśmy więźbę dachową i pokryliśmy dach papą, wykonaliśmy ściany działowe parteru.

🔵 W sierpniu ubiegłego roku Pan Premier odwiedził budowę hospicjum. To była świetna okazja do zaprezentowania efektów udzielonego wsparcia, poznania zespołu i wolontariuszy fundacji, opowiedzenia o potrzebach w zakresie profesjonalnej opieki hospicyjnej i paliatywnej.

🔵 Na początku 2023r. fundacja ponownie podejmuje starania i ubiega się o wsparcie ze środków centralnych, bowiem na chwilę obecną brak jest dedykowanych programów umożliwiających twarde działania tj. stricte budowę placówki.

🔵 Dziś oficjalnie pada informacja o udzieleniu wsparcia w wysokości 997.444 złotych. Całość zadania opiewa na kwotę ponad 1 mln 246 tysięcy złotych.


W ramach tego zadania wykonamy:

✅ odwrócony dach zielony
✅ instalację sanitarną zewnętrzną
✅ instalację sanitarną wewnętrzną
✅ instalację wody zimnej, CW
✅ zbiornik PPOŻ
✅ ocieplenie i elewację całego budynku.

Pragniemy z całego serca podziękować:

☑️ Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za znalezienie czasu na odwiedziny w Pogorzelicach w zeszłym roku, docenienie naszych działań i w efekcie decyzję na TAK,

☑️ Panu Ministrowi Piotrowi Müllerowi za stały kontakt i żywe interesowanie się tym ważnym dla społeczności lokalnej przedsięwzięciem i zabieganie o to, aby te środki trafiły właśnie do Pogorzelic,

☑️ Kierownikowi Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Piotra Müllera Marcinowi Brodalskiemu za pierwszy ważny kontakt, oddanie się sprawie hospicjum.

Dziękujemy, bo to ogromna radość dla nas wszystkich.