Kwietniowy Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Słupskiego

W Powiecie Słupskim odbył się Kwietniowy Konwent Burmistrzów i Wójtów Powiatu Słupskiego z udziałem Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

 

Z inicjatywy Wójta Gmina Potęgowo p. Dawida Litwina i na zaproszenie Starosty Powiatu Słupskiego p. Pawła Lisowskiego prezes fundacji przedstawiła szerokiemu gronu obecnych włodarzy inicjatywę budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach oraz najistotniejsze kwestie związane z problematyką stacjonarnej opieki hospicyjnej w Polsce.

 

  • Chorzy w terminalnym stanie choroby oczekują na miejsce w hospicjum nawet do
    3 tygodni. To zbyt długi czas, niektórzy nie doczekają pomocy.
  • Hospicjum jest bezpłatne. Obowiązuje kolejka zgłoszeń. Każdy chory, bez względu na status społeczny i materialny, zasługuje na godną pomoc i profesjonalne wsparcie.
  • Hospicjum w Pogorzelicach będzie również dostępne dla społeczności spoza powiatu lęborskiego. Dziś mieszkańcy Lęborka i okolic otrzymują pomoc w Słupsku, Pucku, Trójmieście.
  • To organizacje pozarządowe z pomocą wielu darczyńców stwarzają dziś możliwość tej opieki wielu ludziom i uzupełniają deficyt brakujących środków. Finansowanie opieki przez NFZ wystarcza hospicjom w całej Polsce na pokrycie średnio ok. 60% wszystkich kosztów.
  • Żaden szpital, żaden oddział opieki paliatywnej nigdy nie będzie wypełniał idei ruchu hospicyjnego, by jednocześnie zadbać o sferę somatyczną, psychologiczną, społeczną i duchową.
 

Podczas 15-minutowego wystąpienia obecnym na spotkaniu przedstawiono prezentację o dokonaniach naszej organizacji i o aktualnym zaawansowaniu prac budowlanych. Na spotkaniu obecni byli wszyscy włodarze gimn z powiatu słupskiego, którzy z uwagi na zbyt długi czas oczekiwania na miejsce w hospicjach jednogłośnie wyrazili potrzebę stworzenie takiego miejsca w regionie z nimi sąsiadującym. Wójt Gminy Potęgowo poinformował ad vocem, że w imieniu Gminy Potęgowo wystąpił do Regionalnej Izby Obrachunkowej z zapytaniem o możliwościach wsparcia budowy hospicjum przez gminę spoza powiatu lęborskiego.

Ogromnie dziękujemy wszystkim Państwu obecnym za niezwykłą uważność i skupienie.

Wierzymy, że to dopiero początek naszej drogi do partnerstwa poza granicami naszego powiatu.