Gmina Łeba jako kolejny samorząd ze wsparciem finansowym dla powstającego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach

Dziś podczas LII Sesji Rady Miasta Łeby Radni obecni na posiedzeniu jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie wsparcia budowy Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach kwotą 100.000 złotych.

To bardzo ważny moment dla tej inicjatywy. Miasto Łeba jest kolejnym samorządem, który odpowiedział na nasz wniosek o udzieleniu wsparcia dla budowy hospicjum.
 

Pragniemy z całego serca podziękować:
Burmistrzowi Miasta Łeby – Panu Andrzejowi Strzechmińskiemu
Zastępcy Burmistrza Miasta Łeby – Panu Krzysztofowi Królowi
Skarbnikowi Miasta Łeby – Pani Annie Mantek
Przewodniczącemu Rady Miasta – Panu Arkadiuszowi Puchaczowi
Wiceprzewodniczącym Rady Miasta – Panu Janowi Kużownikowi i Panu Krzysztofowi Szumale
Paniom Radnym: Pani Agnieszce Bednarek, Pani Agnieszce Derbie, Pani Hannie Kisielewskiej, Pani Krystynie Mazur, Pani Magdalenie Plichcie, Pani Beacie Smorawskiej, Pani Teresie Trojanowicz, Pani Magdalenie Wójcickiej
Panom Radnym: Panu Bogusławowi Biskotowi, Panu Emilowi Dettlaffowi, Panu Jakubowi Krawczykowi, Panu Stanisławowi Mielewczykowi.

Dziękujemy za wszystkie spotkania, które miały miejsce dotychczas w temacie hospicjum. Dziękujemy Radnym za ostatnie ponad dwugodzinne spotkanie, podczas którego zdołaliśmy przybliżyć specyfikę opieki hospicyjnej i ruchu hospicyjnego.
 

Ogromnie cieszymy się, że Łeba buduje z nami hospicjum.
DZIĘKUJEMY!