Za nami stan surowy zamknięty – uroczystość odpustowa Św. Józefa

19 marca 2023r. spotkaliśmy się z naszymi Darczyńcami, aby wspólnie świętować Odpust im. św. Józefa w Pogorzelicach a jednocześnie #ukończenie kolejnego etapu budowy hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach – #stanu #surowego #zamkniętego.
To, jak zwykle, piękny czas spędzony w gronie osób, które tworzą naszą rodzinę hospicyjną.
Całość wydarzenia rozpoczęła uroczysta msza odpustowa w kościele pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Pogorzelicach. Następnie wszyscy spotkaliśmy się przed budynkiem hospicjum.
Ważnym punktem tego wydarzenia było zaprezentowanie stanu aktualnych prac i podsumowanie działań i wsparcia, które miały miejsce w ciągu tych dwóch lat.

4.043.746,67 PLN – to koszt ukończenia budowy w stanie surowym zamkniętym. Przedsięwzięcie było możliwe dzięki:

  •  ogromnej hojności Darczyńców (osób indywidualnych i firm) z pomocą których udało się zebrać prawie 3 mln 107 tys. złotych,
  • otrzymanej dotacji z budżetu państwa w ramach rezerwy Prezesa Rady Ministrów w wysokości ponad 807 tys. złotych
  • wsparciu finansowemu z Gminy Wicko w wysokości 130 tys. złotych.

 

Warto podkreślić, że ukończenie stanu surowego otwartego było o ok. 160 tys. tańsze w stosunku do kosztorysu sprzed trzech lat. Tak jak padło wielokrotnie, rozpoczęliśmy i kontynuowaliśmy budowę w niesprzyjających warunkach pandemii, wzrostu cen i wybuchu wojny. Pragniemy serdecznie podziękować:

  • wykonawcy – firmie ZUB Jan Krefta – za zabezpieczenie materiału, wykonawstwo, kontrolowanie budowy pod względem kosztowym i nieustanne konsultacje z nami w tym zakresie,
  • nadzorowi budowlanemu w osobie p. Piotra Kłosowskiego i architektowi p. Maciejowi Szpilewiczowi za regularne konsultacje, wdrażanie zmian i dostępność o każdej porze,
  • wszystkim firmom, dzięki którym otrzymaliśmy ogromny upust, a w szczególności: Balex Metal i Tata Steel (blacha na rąbek stojący), Bud-Met i FAKRO (okna dachowe), ALUROM (stolarka aluminiowa), Metal-Rom (okna PCV).

 

W trakcie podsumowań przypomnieliśmy naszym Gościom o ogromnej roli i wielkim wsparciu Darczyńców z Gdyni, bez których to dzieło nie powstawałoby w Pogorzelicach. Nasi cudowni Dobrodzieje przekazali na rzecz budowy hospicjum:
– działki przeznaczone na budowę hospicjum o nr 25-29 o pow. 0,889ha
– działki z przeznaczeniem na ogród i teren zielony dla podopiecznych hospicjum i ich rodzin o nr 34-35 o pow. 0,4358ha. Ponadto nasi Darczyńcy przekazali Gminie Nowa Wieś Lęborska działki, na których powstał projekt drogi prowadzącej do hospicjum. Nasi Dobrodzieje dla potrzeb funkcjonowania fundacji przekazali auto – srebrnego golfa i bardzo dopomogli nam w pozyskaniu wkładu własnego w wysokości 200 tys. złotych (pożyczka), gdy otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa.

Szpilewicz Architekci wraz z projektantami branżowymi wykonali projekt hospicjum o wartości ok. 400 tys. złotych pro publico bono. Zawsze będziemy wdzięczni za ten gest hojności: Maciej Szpilewicz i zespół, Jerzy Nikitiuk, Maciej Paluszek, Andrzej Nawrot, Maciej Trojakowski.

Dziękujemy Nowa Wieś Lęborska – Gmina z widokiem za wykonanie przyłącza wodociągowego o wartości ponad 97 tys. złotych. W roku 2022 powstał projekt drogi do hospicjum o wartości 40 tys. złotych sfinansowany również przez Gminę.
Wraz z rozpoczęciem budowy, od dwóch lat trwają rozmowy z samorządami powiatu na temat wsparcia finansowego tego przedsięwzięcia. Pragniemy podziękować Sekretarzowi Miasta Lęborka p. Marianowi Kurzydle za dołożenie wszelkich starań i ciężką pracę w uzyskaniu opinii dającej zielone światło samorządom na udzielenie takiego wsparcia dla budowy hospicjum. Jednocześnie czujemy się zaszczyceni i niezwykle wdzięczni, że jako pierwsza z tego przywileju skorzystała Gmina Wicko, decydując się na udzielenie wsparcia w wysokości 130 tys. złotych.

Ważnym momentem w dniu 19 marca było oficjalne podpisanie umowy z zarządem fundacji przez Wójta Gminy Wicko p. Dariusz Waleśkiewicz i Skarbnika Gminy p. Agnieszkę Kozdrowską, w towarzystwie radnego Rady Gminy Wicko p. Henryka Hebla.

Dom hospicyjny ma swojego Patrona, stąd bardzo nam zależało, aby wraz z ukończeniem stanu surowego zamkniętego na budynku zawisł napis informujący o docelowej nazwie hospicjum. Uroczystego odsłonięcia tablicy nad wejściem przy łączniku dokonali prezes fundacji z Mentorami Budowy Hospicjum – p. Adam Klasa – prezesem Farm Frites Poland, p. Marek Stawski – prezesem Profarm oraz p. Wacławem Markowiakiem – prezesem ZWAE Lębork.

Po części oficjalnej każdy z Gości mógł obejrzeć hospicjum oraz wpisać się do Księgi Pamiątkowej Hospicjum im. św. Józefa, która właśnie w tym dniu została założona.
Drodzy i kochani Dobrodzieje! Pragniemy z całego serca, właśnie za ten etap podziękować wszystkim ludziom pięknego serca za ofiarowane wsparcie.
Dziękujemy:
darczyńcom indywidualnym przekazującym darowizny na konto, osobom ofiarującym swój odpis podatkowy, osobom wspierającym nas podczas licytacji, wszystkim ludziom, którzy wsparli nas ciastami, tym, którzy inicjowali sami różnego rodzaju wydarzenia, rodzinom i bliskim wspierającym budowę hospicjum podczas uroczystości pogrzebowych, osobom, które wsparły tę inicjatywę podczas akcji internetowych, wszystkim, którzy przekazują nam ubrania, wszystkim, którzy zbierają nakrętki, wszystkim zaangażowanym w wolontariat, wszystkim, którzy pomagają nam umieszczając skrzynki kwestarskie w sklepach i wszystkim zasilającym je, stowarzyszeniom, klubom, kołom i grupom nieformalnym, przedszkolom, szkołom i uczelniom – dyrektorom, nauczycielom, rodzicom a przede wszystkim dzieciom, księżom i społecznościom parafialnym, mediom i pracującym w nich redaktorom za ogromne wsparcie w informowaniu o nas, wszystkim Dobrodziejom, którzy wsparli nas cegiełką na Ścianie Dobrodziejów.

Dziękujemy firmom, które wspierają nas regularnie i tym, które dopomogły nam w każdej nawet najmniejszej postaci.

Bardzo dziękujemy za zaangażowanie w budowę hospicjum sekretarzowi stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Posłowi na Sejm RP Panu Piotrowi Müllerowi i pomoc w uzyskaniu wsparcia z budżetu państwa. Dziękujemy za ogromne zaangażowanie Panu Marcinowi Brodalskiemu – kierownikowi biura Pana posła.

To wszystko, co zobaczyliśmy 19 marca to zasługa wszystkich. Dzięki tej przepięknej sile wspólnoty i cudownie rozrastającej się #Rodzinie #Hospicyjnej dziś w Pogorzelicach ukończyliśmy stan surowy zamknięty. Dziękujemy przepięknie za wszystko!

Za wsparcie w przygotowaniu niedzielnej uroczystości najpiękniej dziękujemy: księdzu proboszczowi Tadeuszowi Drobinskiemu, Centrum Ogrodniczemu „NIWA”, Przedszkolu nr 6 i Szkole Podstawowej nr 8 w Lęborku, cukierni „Iwonka”, sołectwu Pogorzelice, OSP Leśnice, firmie EkoLaser z Bożepola, Adamowi Krupskiemu, zespołowi i wolontariuszom fundacji.
Za uwiecznienie tego dnia w obiektywie i w ruchu dziękujemy firmom: Deneka Malwina Fotografia i Maff Studio – Fotografia/Film.