Gmina Wicko – pierwszy samorząd ze wsparciem finansowym na budowę hospicjum

6 grudnia br. odbyła się uroczysta mikołajkowa sesja Rady Gminy Wicko, która okazała się historyczną dla nas. Podczas XLI Sesji VIII kadencji Rady Gminy Wicko wszyscy radni w liczbie 15 osób jednogłośnie podjęli uchwałę o wsparciu budowy hospicjum w Pogorzelicach kwotą 130 tysięcy złotych. To pierwsze wsparcie finansowe i pierwsza decyzja, gdzie stroną wspierającą budowę hospicjum jest samorząd.

Dwa miesiące wcześniej z inicjatywy i na zaproszenie Gminy Wicko, w Gminnym Ośrodku Kultury w Wicku, odbyło się spotkanie Wójta, Zastępcy Wójta, Skarbnika, wszystkich Radnych kadencji 2018-2023, zaproszonych Sołtysów z prezes fundacji Agatą Kozyr. Po godzinnej prezentacji ze strony fundacji wszyscy obecni mogli zadawać pytania celem uzyskania na nie bezpośrednich odpowiedzi. Kolejna godzina spotkania stanowiła żywą dyskusję pozwalającą przybliżyć obecnym istotę opieki hospicyjnej, sposób funkcjonowania hospicjów na świecie, pracę w tego typu placówkach, sposób ich finansowania oraz działalność i specyfikę funkcjonowania organizacji z trzeciego sektora. Na spotkaniu został wyznaczony miesięczny termin (konkretna data) dla udzielenia odpowiedzi. Wszystkim obecnym zależało na wnikliwym rozpatrzeniu wniosku fundacji tak, aby odpowiedzialnie pochylić się nad wnioskowaną pomocą.
Efekt podjętej przez Radnych decyzji poznaliśmy uczestnicząc częścią zespołu w sesji.

Kierujemy słowa najwyższego uznania dla Wójta Gminy Wicko Pana Dariusza Waleśkiewicza i całego Urzędu Gminy Wicko za profesjonalne podejście do rozmów, wyznaczanie i dotrzymywanie terminów, dialog oparty na konkretach, chęci uzyskania wiedzy oraz zrozumienia i poszanowania ciężkiej pracy rzeszy ludzi wznoszących dziś hospicjum stacjonarne w Pogorzelicach.

Dziękujemy Zastępcy Wójta Gminy Wicko i Sekretarz – Pani Agnieszce Wolańskiej za nieustanny kontakt z fundacją, profesjonalizm w działaniu, sprawną koordynację wszystkich umówionych spotkań.

Dziękujemy Radnym VIII kadencji Rady Gminy Wicko na lata 2018-2023 w składzie: Przewodniczący Rady – Jacek Stanuch, Kazimierz Bernad, Dawid Budzeń, Dariusz Badzioch, Adam Czuba, Henryk Hebel, Piotr Jaskólski, Łukasz Kaliszuk, Sylwia Kruszewska, Jakub Maciuszonek, Marian Matusik, Wiesław Mazanowski, Henryk Pieper, Dorota Tomkowicz, Renata Wiertel-Kowal.

130 tysięcy złotych to kwota wsparcia budowy hospicjum, o jaką zwróciła się fundacja uwzględniając liczbę mieszkańców i roczny budżet Gminy oraz biorąc pod uwagę bieżące działania Gminy i potrzeby innych beneficjentów. Cieszymy się, że w czasie tak trudnym dla nas wszystkich wnioskowana kwota została zaakceptowana w całości!