Wojewoda Pomorski i NFZ pozytywnie zaopiniowali ocenę celowości inwestycji jaką jest budowa hospicjum w powiecie lęborskim

Miło nam poinformować, że w dniu 26 sierpnia 2021r. przedsięwzięcie – budowa i utworzenie Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego im. św. Józefa w Pogorzelicach – zostało pozytywnie zaopiniowane przez Wojewodę Pomorskiego oraz Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pozytywna opina o celowości inwestycji jest potwierdzeniem, że budowa domu hospicyjnego jest zgodna z rzeczywistymi i prognozowanymi potrzebami społeczeństwa oraz, że przedsięwzięcie inwestycyjne jest faktycznie celowe, bo odpowiada potrzebom w zakresie medycyny paliatywnej i hospicyjnej na naszym obszarze. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej. Ponadto pozytywna opinia o celowości inwestycji daje podwaliny do udziału w postępowaniu konkursowym na świadczenia finansowane w ramach NFZ.

W lutym 2021r. złożyliśmy pisma do samorządów z naszego powiatu z prośbą o wsparcie budowy hospicjum. Po szeregu konsultacji prawnych okazało się, że ocena celowości inwestycji wydana przez Wojewodę Pomorskiego, po uprzednim zaopiniowaniu przez NFZ i Wojewodę, jest niezbędna. Dziś już jest, a my głęboko wierzymy, że wszelkie utrudnienia są już za nami.