HISTORIA POWSTANIA FUNDACJI LĘBORSKIE HOSPICJUM STACJONARNE

Inicjatorami narodzin fundacji są Agata i Adam Kozyrowie. Na przełomie 2015/2016 roku czterokrotnie doświadczyli choroby nowotworowej najbliższych im osób. Dramatyczna diagnoza, odmowa dalszego leczenia, brak pomocy zewsząd i nieustanne poszukiwanie rozwiązań towarzyszyły im przez prawie półtora roku. Zapewnienie jak najlepszej opieki paliatywnej dla chorego było codziennością obfitującą w działania zmierzające do zapewnienia godności tym, którzy żegnali się z tym światem.

Znalazłszy miejsce w domu hospicyjnym, zamiast spędzać czas z tatą, wujkiem, kuzynem, ciocią, tracili go na pokonywanie dziesiątek kilometrów każdego dnia na drogę tam i z powrotem. Ostatnich wspólnych chwil z odchodzącą osobą pozbawiały ich godziny spędzone w samochodzie.

Wraz z informacją o kolejnym przypadku choroby nowotworowej w rodzinie (3 sierpnia 2016r.) w ich głowach ostatecznie zapadła dojrzewająca od wielu miesięcy decyzja o działaniu na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim. By profesjonalna opieka nad chorymi terminalnie dostępna była na miejscu.

Dostrzegłszy potrzebę stworzenia miejsca, w którym ludzie będą mogli, otoczeni opieką, wolni od bólu, uporządkować swoje sprawy oraz przygotować się do odejścia, poruszyli serca przyjaciół i znajomych.

6 wrzesień 2016 r.
notarialne zawiązanie Fundacji
Lęborskie Hospicjum Stacjonarne
14 październik 2016 r.
uzyskanie wpisu do Rejestru Stowarzyszeń
Krajowego Rejestru Sądowego
23 marzec 2018 r.
prywatni Darczyńcy z Gdyni podarowują
przepiękny teren pod budowę hospicjum
stacjonarnego w Pogorzelicach koło Lęborka
22 październik 2018 r.
uzyskanie Statusu Organizacji Pożytku Publicznego
30 styczeń 2020 r.
podpisanie aktu notarialnego o przekazaniu działki
styczeń 2020 r.
Szpilewicz Architekci przedstawiają projekt
hospicjum stacjonarnego, nad którym pracują
przez kilkanaście miesięcy pro publico bono
luty – wrzesień 2020 r.
zespół projektantów branżowych (Andrzej
Nawrot, Jerzy Nikitiuk, Jerzy Kubacki, Maciej
Paluszek) przygotowuje pro publico bono
projekty branżowe celem złożenia
dokumentacji do pozwolenia na budowę
grudzień 2020 r.
zebranie pierwszego miliona złotych dzięki ogromnej ofiarności Darczyńców
5 luty 2021 r.
podpisanie umowy z Zakładem Usług
Budowlanych „Jan Krefta” na generalne
wykonawstwo I etapu budowy – stanu
surowego otwartego
17 luty 2021 r.
uzyskanie pozwolenia na budowę hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach
19 marca 2021 r.
uroczyste rozpoczęcie budowy hospicjum stacjonarnego