Fundacja

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne została formalnie zawiązana aktem notarialnym w dniu 6 września 2016r., a wpisana do KRS w dniu 14 października 2016r.

Zainicjowana z potrzeby serca jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności w zakresie niesienia wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową w jej terminalnym stadium oraz ich rodzinom i najbliższym.

Przedsięwzięciem strategicznym organizacji jest budowa hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim. Tego typu placówka jest w naszym regionie niezbędna, a zachowanie godności życia ludzkiego powinno być naszą powinnością.

Fundacja

Przejdź do góry strony