Cele

Główny cel Fundacji zawiera się w realizowaniu zadań sfery pożytku publicznego poprzez działania na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do kompleksowej opieki domowej, stacjonarnej, a także ambulatoryjnej nad chorymi w terminalnym okresie choroby, a szczególnie choroby nowotworowej, którzy zakończyli leczenie przyczynowe, a u których zachodzi konieczność leczenia objawowego, pielęgnacji, pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzinnych i wsparcia duchowego, także nad rodzinami tych chorych, takie jak:

promocja i rozwój opieki paliatywno-hospicyjnej nad chorymi;

opieka nad rodzinami i bliskimi osób terminalnie chorych: dorosłych i dzieci;

rozwój wolontariatu w obszarze opieki paliatywnej i długoterminowej;

edukacja społeczna.

Fundacja jednoczy ludzi dobrej woli gotowych wspierać inicjatywy Fundacji w zakresie realizacji wymienionych działań.

Przejdź do góry strony