ZARZĄD FUNDACJI

AGATA KOZYR

Założycielka i Prezes Zarządu Fundacji

JOANNA RACZYŃSKA

Wiceprezes Zarządu Fundacji

RADA FUNDACJI

MONIKA MUSIAŁ

Przewodnicząca Rady Fundacji

KATARZYNA SZWIEC

Wiceprzewodnicząca Rady Fundacji

JOANNA CIEŚLEWICZ

Członek Rady Fundacji

WIOLETTA GRELA

Członek Rady Fundacji

MAŁGORZATA SEWERYŃSKA

Członek Rady Fundacji

WIESŁAWA WOJCIECHOWICZ

Członek Rady Fundacji