Wierzymy, że zaufanie do organizacji jest podstawowym warunkiem skutecznego realizowania przez nią misji. Naszym priorytetem jest przejrzystość naszej pracy i transparentność wobec wszystkich darczyńców. Dbamy o to, aby rzetelnie informować o prowadzonych przez nas działaniach i wszystkich źródłach finansowania.


Raportowanie

Otwarcie informujemy o naszych źródłach finansowania. Pozwala nam to budować zaufanie wśród darczyńców indywidualnych oraz instytucji i firm, które finansowo wspierają nasze działania. Wszystkie wpływy delegowane są zgodnie z wolą i zadeklarowanym celem darczyńcy.

Regularnie raportujemy na co zostały przeznaczone pieniądze poprzez codzienną komunikację na temat prowadzonych przez nas działań.

Publikujemy coroczne raporty merytoryczne i finansowe z działania organizacji, które są dostępne dla każdego. Do raportowania obliguje nas również polskie prawo.


Regulacje wewnętrzne i kontrola

Zaufanie do organizacji musi kształtować się od wewnątrz. Transparentność środowiska pracy i dbanie o pełny profesjonalizm wykonywanych działań to również nasz priorytet wewnątrz organizacji. W tym celu opracowujemy jasne procedury naszego funkcjonowania (m.in. pracy zespołu, rozliczania zbiórek, operacji finansowych, zakupów i zamówień, bezpieczeństwa, sprawozdawczości).

Referencje

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne jest instytucją o niezwykle pozytywnym wizerunku wśród lokalnej społeczności, co wynika z szeregu podejmowanych działań społecznie użytecznych. Głównym celem Fundacji jest budowa pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego. Idea ta od wielu lat funkcjonowała wśród priorytetowych oczekiwań społecznych, jednak dopiero Fundacja podjęła się trudu wcielenia tej idei w życie.
Działalność Fundacji to nie tylko gromadzenie środków na budowę hospicjum i prawno-organizacyjne czynności służące przygotowaniu tej inwestycji. To również działania zmierzające do stworzenia społecznej akceptacji, przychylnego klimatu dla wszelkich działań pomocowych na rzecz osób przewlekle chorych i potrzebujących pomocy. Ogromną rolę w tym wieloletnim procesie jest inicjowanie i wspieranie wszelkich form wolontariatu (…) W przedsięwzięcia Fundacji włączają się przedszkola i szkoły z terenu powiatu lęborskiego, których dzieci i młodzież uczestniczą w działaniach kształcących empatię, zrozumienie, wolę pomocy osobom potrzebującym, będących pożądanymi elementami stanowiącymi znaczące wsparcie w procesie budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Starosta Powiatu Lęborskiego Alicja Zajączkowska

Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, jako organizacja pozarządowa, od ponad trzech lat intensywnie i regularnie podejmuje działania zmierzające do budowy hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim. Została zainicjowana z potrzeby serca i jest odpowiedzią na oczekiwania lokalnej społeczności w zakresie niesienia wszechstronnej pomocy osobom cierpiącym na chorobę nowotworową oraz ich rodzinom i najbliższym. Fundacja bardzo intensywnie rozwija wolontariat akcyjny przyczyniając się tym samym do ogromnego zaangażowania w jej projekt społeczności lokalnej.

Burmistrz Miasta Lęborka Witold Namyślak

Idea wybudowania pierwszego w powiecie hospicjum stacjonarnego jest bardzo bliska naszej firmie. W tym mieście działamy, tutaj mieszkają nasi pracownicy i ich rodziny. Naszą rolą w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu jest wspieranie organizacji, które dążą do poprawy życia mieszkańców regionu lęborskiego. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne jest jedną z takich organizacji. Od samego początku wspieramy jej działania, ale też bacznie przyglądamy się w jaki sposób stara się zrealizować swój cel. To co widzimy, to wielkie zaangażowanie i pokłady energii zarządu fundacji i ogromnej rzeszy współpracowników i sympatyków, wśród których są pracownicy naszej firmy (…) Działamy w Lęborku od 25 lat, ale po raz pierwszy mamy do czynienia z organizacją, która ma moc jednoczenia lęborczan wokół jednego celu, jakim jest zbudowanie hospicjum. Dzięki fundacji rośnie też świadomość mieszkańców na temat tego, czy jest hospicjum i czym jest godność człowieka na ostatnim etapie jego życia. W takiej atmosferze rodzi się społeczeństwo obywatelskie, świadome swojej sprawczości, ale też odpowiedzialności za swoje działania.

Farm Frites Poland S.A. Szef ds. komunikacji i zaangażowania społecznego Katarzyna Majchrzak,

O nas w mediach

lebork.naszemiasto.pl, 19.03.2021

19 marca 2021 r., uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, przejdzie do historii jako dzień, w którym rozpoczęto budowę pierwszego w powiecie lęborskim stacjonarnego hospicjum imienia tego świętego. Najpierw na Mszy św. w Sanktuarium św. Jakuba Ap., a potem na podarowanej działce spotkali się wszyscy ci, którzy dołożyli swoją cegiełkę w tym szczytnym celu.

lebork.naszemiasto.pl, 03.02.2021

W środę, 3 lutego prezes Zarządu Agata Kozyr i wiceprezes Zarządu Joanna Raczyńska z Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne podpisały z Janem Kreftą, reprezentującym Zakład Usług Budowlanych Jan Krefta, umowę na generalne wykonawstwo budowy stanu surowego otwartego hospicjum w Pogorzelicach. Budowa miałaby ruszyć już w marcu. Szacowany koszt stanu surowego to ok. 3 mln zł.

lebork.naszemiasto.pl, 17.02.2021

W środę, 17 lutego, na miesiąc przed planowanym startem Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne odebrała od starosty pozwolenie na budowę hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach. Prezes fundacji Agata Kozyr mówi, jak bardzo czekali na ten moment i dziękuję architektom na czele z Maciejem Szpilewiczem, którzy pracowali nieodpłatnie. Prezes fundacji wyraża wdzięczność także tym wszystkim, dzięki którym doszło do wydania pozwolenia. Planowany początek budowy to 19 marca. Koszt stanu surowego to ok. 3 mln zł.

dziennikbaltycki.pl, 29.12.2020

Tuż przed północą 22 grudnia Agata Kozyr, prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, ogłosiła, że na koncie fundacji został przekroczony pierwszy milion zł. Za tę kwotę będzie możliwe wykonanie fundamentów czy postawienie ścian. Potrzeba jeszcze dwóch milionów zł na zakończenie pierwszego etapu. Łączny koszt budowy hospicjum w Pogorzelicach szacowany jest na ok. 6 mln zł.

lebork.naszemiasto.pl, 05.10.2020

Aż 2600 podatników zdecydowało się odpisać 1 procent za 2019 na Fundację Lęborskie Hospicjum Stacjonarne, które zbiera środki na budowę placówki w Pogorzelicach. To daje kwotę 162 372,9 zł, która jest znacząco wyższa niż za pierwszym razem (93 992,30 zł).

gdansk.tvp.pl, 14.10.2019

Niezwykły koncert dała w podlęborskich Mostach Polska Orkiestra Lekarzy. Dochód z imprezy przeznaczony został na budowę hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim.

info.kanal6.pl, 14.01.2019

Niecodziennego przedsięwzięcia podjęła się grupa miłośników motoryzacji „Klasyczni Lębork”. Postanowili oni przeprowadzić renowację tavrii w szczytnym celu. W minioną sobotę, 12 stycznia, samochód przekazano Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne.

info.kanal6.pl, 28.08.2017

Lęborczanie żegnali wakacje z orkiestrami dętymi, które wzięły udział w ogólnopolskim przeglądzie tych form muzykowania. Barwny korowód zespołów pod batutą Wiesławy Wojciechowicz przemaszerował główną ulicą miasta. Szczególnym akcentem był udział Lęborskiego Hospicjum Stacjonarnego, które obchodzi pierwszą rocznicę swojego funkcjonowania.

info.kanal6.pl, 17.10.2017

Wkrótce przeprowadzona zostanie kolejna akcja przybliżająca fundację do rozpoczęcia budowy hospicjum stacjonarnego w Lęborku. Już 3 listopada w lęborskim kinie Fregata odbędzie się koncert Maleo Reggae Rockers i 2Tm2,3. Środki finansowe uzyskane z biletów – cegiełek zostaną przeznaczone właśnie na ten cel.

info.kanal6.pl, 06.06.2017

Prowadzona jest zbiórka pieniędzy na budowę hospicjum stacjonarnego w Lęborku. Dzisiaj, przy okazji akcji poboru krwi na lęborskim palcu Pokoju, przeprowadzono jednocześnie kampanie promującą planowane przez fundacje przedsięwzięcie.

Pomagają nam

Partner strategiczny