Fundusze z budżetu państwa

Celem inwestycji jest budowa i uruchomienie nowej placówki - hospicjum stacjonarnego - i stworzenie możliwości udzielania świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej i hospicyjnej w trybie stacjonarnym dla ok. 130 tysięcy osób z regionu powiatu lęborskiego i gmin sąsiadujących.

Obecnie taka placówka w ogóle nie jest dostępna w regionie. Najbliższe hospicja są oddalone o ok. 50-80 km od powiatu lęborskiego, niemniej one realizują świadczenia dla tamtejszej niezwykle licznej społeczności. Zachorowalność na nowotwory wzrasta i wciąż plasuje się na drugim miejscu pod względem zapadalności na choroby w ogóle. W hospicjach w całej Polsce jest deficyt miejsc. Na miejsce chorzy oczekują po 3-4 tygodnie. Zdecydowana większość nie doczekuje tego typu wsparcia.

Planowane hospicjum będzie placówką o potencjale 10 łóżek z możliwością modułowego dobudowania kolejnych budynków hospicjum i zwiększenia liczby łóżek w przyszłości, w ramach rozwoju placówki. Omawiany potencjał pozwoli na obsługę ok. 200-250 chorych z chorobą nowotworową w terminalnym stadium rozwoju choroby i ich rodzin w ciągu roku. Chorzy będą mieli dostęp do placówki na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub od prowadzącego ich onkologa po zakończeniu leczenie przyczynowego. Pobyt chorego w hospicjum będzie bezpłatny.

26 sierpnia 2021r. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne otrzymała od Wojewody Pomorskiego pozytywną opinię o celowości inwestycji, będącą potwierdzeniem, że budowa domu hospicyjnego jest zgodna z rzeczywistymi i prognozowanymi potrzebami społeczeństwa oraz, że przedsięwzięcie inwestycyjne jest faktycznie celowe, bo odpowiada potrzebom w zakresie medycyny paliatywnej na naszym obszarze. Przede wszystkim jest to przedsięwzięcie zgodne z mapami potrzeb zdrowotnych i Priorytetami dla Regionalnej Polityki Zdrowotnej. Ponadto pozytywna opinia o celowości inwestycji daje podwaliny do udziału w postępowaniu konkursowym na świadczenia finansowane w ramach NFZ. Docelowo Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne będzie ubiegała się o zawarcie porozumienia z NFZ na kontraktowanie świadczeń z zakresu medycyny paliatywnej.

W lutym br. Fundacja Lęborskie Hospicjum Stacjonarne uzyskała od Starosty Powiatowego w Lęborku pozwolenie na budowę lęborskiego hospicjum stacjonarnego w Pogorzelicach. Projekt architektoniczny został wykonany przez biuro architektoniczne „Szpilewicz Architekci”.

Dom hospicyjny jest budynkiem parterowym z poddaszem użytkowym. Główne parametry budynku: budynek częściowo podpiwniczony (Pu piwnicy – 392,8m2), Pu parter – 1295,5m2, Pu poddasze – 646,9m2, Pu kaplica – 92m2. W ramach inwestycji jest planowane uruchomienie dziesięciu 1-łóżkowych pokoi z własnym węzłem sanitarnym, wyjściem na osobny mini-taras/ogródek, wraz z całym niezbędnym zapleczem zabiegowym, technicznym, magazynowym, higieniczno-sanitarnym, socjalnym i administracyjnym, apteką. Na parterze budynku będzie również zlokalizowana w pełni wyposażona kuchnia pozwalająca zapewnić całodobowe wyżywienie. Poddasze budynku jest przeznaczone na cele noclegowe dla członków rodzin i bliskich pacjentów.. Zlokalizowana jest tam też mała sala konferencyjna, pomieszczenia dla wolontariuszy. Budynek w całości pozbawiony jest barier architektonicznych oraz przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych - poziom parteru zlokalizowany jest na poziomie terenu, piętro natomiast obsługiwane będzie przez windę. W bezpośrednim sąsiedztwie budynku powstanie park w oparciu o istniejący starodrzew.

Bliscy pacjentów będą mogli przebywać z chorymi non-stop. Dzięki temu w otoczeniu zespołu interdyscyplinarnego choremu zostanie zapewniona profesjonalna opieka w połączeniu z tą, jaką są w stanie zapewnić bliscy w domu rodzinnym. Członkowie rodziny z kolei, którym przebieg choroby bardzo często destabilizuje bio-psycho-społeczne funkcjonowanie otrzymają profesjonalną pomoc psychologa, terapeuty, całego zespołu medycznego. Przy wsparciu całego zespołu będą mogli towarzyszyć bliskiej osobie przy odchodzeniu, jednocześnie sami otrzymując ogromne wsparcie i pomoc od profesjonalistów. Wsparcie emocjonalne i duchowe jest bardzo potrzebne. Personel hospicjum pracuje w zespole interdyscyplinarnym, którego skład jest odzwierciedleniem problemów i potrzeb chorego oraz jego bliskich. Składa się więc nie tylko z lekarzy i pielęgniarek, ale również z psychologów, pracowników socjalnych, prawnika, terapeuty zajęciowego, duszpasterza, wolontariuszy, rehabilitantów. Wsparcie chorego i rodziny trwa przez cały czas, kiedy pacjent objęty jest pomocą hospicyjną, a po śmierci chorego zostanie zapewniona pomoc osobom osieroconym w przeżywaniu żałoby.

Hospicjum stacjonarne powstaje na działce o powierzchni . 0,8996 ha podarowanej przez prywatnych darczyńców z Gdyni. Dnia 30 stycznia 2020r. na mocy aktu notarialnego – umowa darowizny – działki o numerach 167/25, 167/26, 167/27, 167/28 i 167/29 o łącznej powierzchni 0,8996ha stały się własnością fundacji – Nr Księgi Wieczystej KW S1L1/00050326/9. Projekt hospicjum o wart. ok. 400 tys. złotych powstał dzięki zaangażowaniu pro bono architektów i projektantów branżowych. Ludzie dobrej woli (widząc ogromną potrzebę hospicjum stacjonarnego w powiecie lęborskim) tzn. tysiące darczyńców (indywidualnych i biznesowych) przekazali już na ten cel ponad 1,8 mln złotych.

W ramach dotowanego zadania zostanie wykonany dach, ściany działowe parteru, ściany poddasza.